Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie; magister farmacji. W branży farmaceutycznej od 1992 roku. W latach 2003-2004 Dyrektor Generalny UCB na Skandynawię, następne do 2010 roku Dyrektor generalny i członek zarządu UCB Pharma Sp. z o.o. w Polsce. Były wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, prezes Belgian Business Chamber oraz członek Business Centre Club. Aktualnie Partner COGNO MEDICAL sp. z o.o., członek Zespołu ds. Konkurencyjności branży farmaceutycznej przy Ministrze Rozwoju, członek Rady Programowej ochrony zdrowia na Forum Ekonomicznym w Krynicy.


Posiada dyplom lekarza i studiów MBA. Od 1991 zdobywał doświadczenie w zarządzaniu firmami farmaceutycznymi w sektorze OTC, zarówno w wiodących międzynarodowych korporacjach: Novartis, Bristol Myers Squibb, Boots, Boehringer Ingelheim jak i firmach polskich: Polpharma, Synoptis. Zarządzał markami promowanymi zarówno poprzez reklamę konsumencką, jak i wymagającymi rekomendacji lekarskiej. Ma rozległe doświadczenie w zarządzaniu zespołami sprzedaży włączając restrukturyzacje, dobór grupy docelowej, wzrost efektywności sprzedaży i wprowadzanie systemów motywacyjnych. Były prezes PASMI (Polish Association of Self Medication Industry).


Czynny zawodowo farmaceuta pracujący w aptece ogólnodostępnej. Posiada 6-letnie doświadczenie w marketingu, sprzedaży oraz public relations w ochronie zdrowia. Autor artykułów opublikowanych m. in. w Value in Health, Farmacji Polskiej, Rynku Zdrowia oraz Czasopiśmie Aptekarskim. Specjalizuje się w doradztwie w dziedzinie zastosowania nowoczesnych narzędzi wspierających sprzedaż i marketing w aptekach.


Prezes Zarządu Fundacji „Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków” (dalej KOWAL). Powodem powołania do życia Fundacji KOWAL jest implementacja na terytorium Polski zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE oraz jej Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161. Wspomniane regulacje wprowadzają obowiązek budowy na terytorium Polski systemu weryfikacji autentyczności leków przed wydaniem ich pacjentowi, który stanowi element europejskiego systemu baz danych służącego weryfikacji autentyczności leków znajdujących się w legalnym łańcuchu dystrybucji na terytorium Unii Europejskiej. 

Michał Kaczmarski, jest również adiunktem w Instytucie Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe to problematyka przestępczości gospodarczej i detekcji patologii obrotu gospodarczego oraz wykorzystanie zdobyczy kryminalistyki w powyższym kontekście. Posiada stopień doktora prawa, jest także adwokatem.


Udziela porad prawnych w zakresie prawa farmaceutycznego, które tematyką swoją obejmują reklamę, pozyskanie praw do produktu i zagadnienia związane z wprowadzaniem produktu do obrotu. Uczestniczył w szeregu projektów refundacyjnych (zwłaszcza z zakresu programów lekowych), w tym z wykorzystaniem instrumentów dzielenia ryzyka.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa pracy, prawa autorskiego oraz prawa znaków towarowych. Koordynuje także prace zespołu ochrony danych osobowych a także wspiera prace zespołu M&A, przy zagadnieniach z zakresu prawa pracy, w tym w zakresie przejścia zakładu pracy i układów zbiorowych pracy. W Kancelarii GESSEL jako managing associate.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.Pozostali